วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บทที่ 6 การใช้ไอคอน Frame Work ไอคอน Navigat ไอคอน Sound

การใช้ไอคอน Framework/Navigate
รายละเอียดภายในไอคอน Framework Entry Pane และ Exit Pane การใช้งานไอคอน Navigate คุณสมบัติของไอคอน Navigate การเชื่อมโยงหน้าด้วย Text Styles

การใช้ไอคอน Sound/Digital Movie
คุณสมบัติของไอคอน Sound แท็บ Sound แท็บ Timing ตัวอย่างการใช้งานไอคอน Sound Media Synchronization รายละเอียดของวินโดว์ Media Synchronization ตัวอย่างการใช้ Media Synchronization กับไอคอน Sound การใช้ไอคอน Sound กับฟังก์ชั่นและตัวแปร ตัวอย่างการใช้ไอคอน Sound กับฟังก์ชั่นและตัวแปร การแปลงไฟล์เสียงจาก WAV เป็น VOX เพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับชิ้นงาน การนำไฟล์ภาพยนตร์เข้ามาแสดงผล การนำภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอื่นหรือจากอินเตอร์เน็ตเข้ามาแสดงผล คุณสมบัติของไอคอน Digital Movie แท็บ Movie แท็บ Timing แท็บ Layout การใช้ไอคอน Digital Movie กับฟังก์ชั่นและตัวแปร ปรับแต่งชิ้นงาน ปรับขนาดของปุ่มกดให้เท่ากัน แก้ไขตำแหน่งของข้อความและไฟล์ภาพยนตร์ กำหนดให้แสดงภาพยนตร์จนจบก่อนแล้วจึงค่อยลบข้อความ กำหนดให้มีการปรับปรุงค่าของตัวแปร ปัญหาของการเล่นไฟล์ต่างๆภายในชิ้นงาน รายชื่อไฟล์ควบคุมสื่อแต่ละประเภท ไฟล์ควบคุมสำหรับรูปภาพ ไฟล์ควบคุมสำหรับไฟล์เสียง ไฟล์ควบคุมสำหรับไฟล์ภาพยนตร์ ไฟล์ควบคุมสำหรับไฟล์ภาพยนตร์ของ Director ไฟล์ควบคุมสำหรับไฟล์ Animated GIF ไฟล์ฟอนต์ที่อยู่นอกเหนือจากฟอนต์มาตรฐานของ Windows ไฟล์ฟังก์ชั่น UCDs (U32) และ DLLs ไฟล์ Macromedia Control Xtra สำหรับ ActiveX ไฟล์ Runa6w32.exe หรือ Runa6w16.exe